• Thời gian đăng ký thành lập CLB kéo dài từ 07/10 đến 10/10. Các nhân sĩ đăng ký thành lập CLB, click vào Đây và đăng ký . Mỗi tài khoản được đăng ký một lần duy nhất, tính lần đầu tiên. Danh sách CLB thành lập sẽ được cập nhật vào ngày 10/10.

Duy Ngã Độc Tôn- Webgame MMOPRG

Zing Appstore

Bản quyền thuộc về RELAX INC . Công ty GNIT độc quyền phát hành tại Việt Nam